Top

Voorwaarden

Verkoopvoorwaarden 

1. Alle aangegeven prijzen, formaten en levertijden zijn onder voorbehoud en worden pas definitief indien u van ons een bevestiging per e-mail (statuswijziging "in behandeling" en/of "verzonden") ontvangt. Een levertijd gaat in indien wij de order hebben bevestigd, de benodigde bestanden hebben ontvangen en deze door ons zijn goedgekeurd. Indien noodzakelijk (bij twijfel of kleine, technische, aanpassingen zullen wij u een digitale drukproef sturen en hierop uw akkoord vragen. Uw opdracht wordt in onze planning opgenomen na ontvangst van uw betaling (tenzij anders overeengekomen / gecommuniceerd) en eventueel akkoord op de door ons gestuurde digitale drukproef. 

2. Uw betaling is tevens uw akkoord op de door ons gestuurde orderbevestiging en eventueel toegezonden digitale drukproef.

3. Drukwerkaanbieding (PK84) is nooit aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van een bepaalde aanbieding dan wel het behalen van een bepaalde datum. 

4. De levertijden zijn gebaseerd op afhalen bij ons in Drachten. Indien wij uw product bezorgen komt dit bij de levertijd op (+ 1-2 werkdagen).

5. Alle prijzen zijn exclusief btw, inclusief vervoerskosten binnen Nederland, voor België wordt een toeslag berekend vanaf € 10,- (dozen of paketten) of  € 25,- (voor pallets). Voor de Waddeneilanden berekenen wij (mogelijk) een toeslag, neemt u eerst contact op. Betaling vooraf op onze bankrekening.

6. Bij drukwerk kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van herdrukken of ten opzichte van elders besteld drukwerk. 

7. Bij aflopende bedrukking bestaat kans op smetranden (na afwerking). Bij grote (vol)vlakken bestaat kans op smetten.

8. Op sommige plekken van een envelop liggen meerdere papierlagen over elkaar, bijvoorbeeld aan de zijde van de sluitklep. Wanneer het drukbeeld over deze verdikkingen loopt bestaat de mogelijkheid dat deze dikteverschillen zichtbaar zijn als een "lichte streep" in het drukbeeld. 

9. Houdt bij enveloppen rekening met een tolerantie in de vensterstand. Plaats bij voorkeur geen te bedrukken beeld dicht bij het venster. Wij raden aan minimaal 5 mm vanaf het venster. 

10. Houd er rekening mee dat de kleurstelling (van een PDF) op uw scherm of een kleurenprint afwijkt van het uiteindelijke drukresultaat. Wanneer u proeven van ons ontvangt, gaan wij ervan uit dat u deze niet alleen op opmaak, maar ook op eventuele tekstfouten controleert. 

11. Het versturen van materiaal per post of per koerier is voor uw eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk indien uw post te laat wordt bezorgd. 

12. Alle aanbiedingen en bevestigingen zijn onder voorbehoud van inzage van het te drukken ontwerp, na ontvangst van het materiaal behouden wij het recht voor een opdracht te weigeren, dan wel onder gewijzigde specificaties of prijzen alsnog te accepteren. 

13. (PMS) Kleuren waarvoor een extra of afwijkende toeslag kan worden berekend zijn onder andere: metallic-, fluor-, hexachrome- en PMSx2 kleuren. 

14. Wij behouden ons het recht voor bestanden af te keuren indien wij twijfelen aan de kwaliteit. Wij zijn niet gehouden hier nader op in te gaan of over in discussie te treden. 

15. Wij behouden ons het recht voor bestanden te weigeren indien deze schokkende beelden bevat. Wij zijn niet gehouden hier nader op in te gaan of over in discussie te treden. 

16. Indien u een bestelling die u heeft gedaan annuleert, of u levert niet of niet tijdig uw drukbare bestanden aan, dan zijn wij gerechtigd u administratiekosten in rekening te brengen (minimaal Euro 15,00 of 5%, excl. BTW) of in sommige gevallen de volle prijs in rekening te brengen (indien de order al "in behandeling" is genomen), zonder verdere leveringsverplichting. 

17. Wij bezorgen per overnight transporteur. Leveringen worden op werkdagen aangeboden tussen 8.00 en 17.30 uur. Het is de verantwoordelijkheid van de klant op de dag van bezorging aanwezig te zijn. Indien op werkdagen tussen 8.00-17.30 niet geleverd kan worden is het verstandig om al tijdens de bestelling een ander afleveradres door te geven. Tijdmeldingen mogelijk tegen meerkosten, neem hiervoor contact met ons op. Wij zijn nooit aansprakelijk indien uw zending niet op de afgesproken dag wordt aangeboden door de transporteur (overmacht). 

Wanneer wij uw opdracht op één of meerdere pallets verzenden en de pallet(s) niet met een palletwagen binnen gezet kan/kunnen worden dient u zelf de pallet af te stapelen en binnen te zetten.


18. Eventuele klachten uitsluitend schriftelijk binnen 8 dagen na levering. Indien u het drukwerk (deels) in gebruik neemt en/of verder verwerkt, ondanks dat u een klacht heeft, is de klacht van dusdanig geringe aard dat wij de klacht niet in behandeling kunnen nemen.

19. Indien uw klacht in eerste instantie gegrond is, zullen wij u verzoeken de gehele oplage retour te sturen. Na ontvangst zullen wij het drukwerk inspecteren en met onze bevindingen komen. Als de klacht gegrond is zullen wij het drukwerk herstellen of wanneer dat niet mogelijk is herdrukken. U dient ons daarvoor ten alle tijden de gelegenheid en tijd voor te geven. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade vanwege een niet tijdige levering.

20. Zodra een order door ons is verzonden en/of in behandeling is genomen (ongeacht of deze wel of niet betaald is) kan de opdracht niet meer worden geannuleerd, ook is creditering van de opdracht dan niet meer mogelijk. In enkele gevallen kunnen zendingen van geleverde blanco producten door u retour worden gestuurd indien deze niet aan uw verwachtingen voldoen. Neemt u dan eerst contact met ons op of uw opdracht hiervoor in aanmerking komt. De kosten voor de retourzending zijn geheel voor uw rekening. Daarnaast worden er 10% administratiekosten in rekening gebracht met een minimum van Euro 25,00 (excl. BTW). Ook is het in sommige gevallen mogelijk een vouchercode te ontvangen voor een volgende bestelling, dan worden de administratiekosten beperkt tot een vast bedrag van Euro 10,00 (excl. BTW). Neemt u dan eerst contact met ons op of uw opdracht hiervoor in aanmerking komt.


21. Alle door drukwerkaanbieding(.com)/PK84 geproduceerd drukwerk kan worden gebruikt voor commerciële/promotionele doeleinden, tenzij schriftelijk door de (eind)klant is aangegeven dat dit niet is toegestaan. 

22. Drukwerkaanbieding is een handelsnaam van PK84 te Drachten. 

23. PK84 is aangesloten bij het  Koninklijke KVGO (Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen).


Privacy / Disclaimer 

Om u een goede en persoonlijke dienstverlening te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft, worden een aantal gegevens opgeslagen in onze database. Die gegevens gebruiken we uitsluitend voor diensten en informatie van en over drukwerkaanbieding.com en/of PK84. U ontvangt alleen informatie per email als u dat heeft aangegeven. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken. Uw privacy is gewaarborgd. Registreren verplicht u tot niets en als u wilt kunt u uw registratie altijd ongedaan maken. Kopen bij drukwerkaanbieding.com is veilig. Wij leveren kwaliteitsdrukwerk binnen de grafische normen en houden wij ons aan de regels en gebruiken die gangbaar zijn in de grafische industrie.